Optimale zorg creëren we samen.

De huisarts, tandarts of specialist, uiteindelijk hebben we allemaal zorg nodig. Als patiënt in de zorg bent u kwetsbaar. De geboden zorg bepaalt uw beleving en die is van groot belang. Ook als zorgverlener is die beleving belangrijk. Niet alleen omdat u een patiënt optimale zorg wilt bieden,
maar ook omdat u immers zelf ook wel eens die patiënt zou kunnen worden.
FeedbackRadar geeft u de handvatten om te luisteren naar al uw patiënten. Zodat u de zorg kunt bieden, die beantwoordt aan de verwachtingen.

Hoe?

Na ieder bezoek wordt de patiënt persoonlijk benaderd met het verzoek zijn of haar verhaal te delen. Zijn of haar beleving wordt direct teruggekoppeld op afdelingsniveau. Via het Storyboard worden alle betrokkenen op de hoogte gehouden. Inzichtelijke analyses geven aan wat een patiëntverhaal voor u betekent. Scores tonen of zo’n verhaal is opgepikt en of actie ondernomen is.

dash


thumb

Leidinggevenden kunnen medewerkers direct complimenteren op een positieve ervaring, of adviseren bij het behandelen van opbouwende kritiek. De patiënt voelt zich gehoord en dit levert uniek en constructief inzicht op. Aandachtspunten worden zichtbaar waarmee u als zorginstelling aan de slag kunt, om uw kwaliteit te optimaliseren.

Neem FeedbackRadar op proef.

Bent u benieuwd wat FeedbackRadar voor u kan betekenen? Vraag een live demo aan van FeedbackRadar. Ontdek direct hoe patiënten uw dienstverlening kunnen ervaren en bovenal, hoe u hiermee uw dienstverlening zou kunnen optimaliseren.

Live demo

FeedbackRadar in de praktijk.

Lees hoe de Polikliniek Gynaecologie van het St. Antonius Ziekenhuis FeedbackRadar heeft ingezet voor het verbeteren van haar gastvrijheid.

Bekijk de Case

Van individueel verhaal naar breedgedragen inzicht.

Kunnen individuele verhalen van patiënten gedeelde inzichten opleveren, die de individuele ervaring overstijgen en in het algemeen de kwaliteit van zorg verbeteren? Participatiekompas.nl , de vindplaats van kennis en ervaring over patiëntenparticipatie bij onderzoek, kwaliteit van zorg en beleid, ging hierover in gesprek met onderzoekers, ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals.

Lees artikel

‘Gastvrijheid, goede begeleiding, vriendelijke en professionele benadering. Jullie mogen blij zijn met zulk goed personeel.’